TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Trần Thị Hoà Xuân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận

Thực hiện công văn số 76-CV/HĐĐTW, ngày 24/6/2022 của Hội đồng Đội Trung ương về việc “hiệp y chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022”. Theo đó, Hội đồng Đội Trung ương đã có ý kiến cụ thể thống nhất để đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, thống nhất phương án nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Hoà Xuân
tân Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận

Trên tinh thần đó, ngày 25/6/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành biểu quyết thống nhất 100% để đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thống nhất bầu đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận làm Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Tâm
tân Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thống nhất bầu đồng chí Đoàn Minh Tâm – Quyền Trưởng Ban TTNTH Tỉnh Đoàn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ