TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình tư vấn Phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em tỉnh Bình Thuận năm 2022 “Không đuối nước – Chống xâm hại”

Nhằm giúp các em đội viên, học sinh tiếp cận, có thêm thông tin, kiến thức về phòng, chống và ứng phó, xử lý khẩn cấp đuối nước, xâm hại, từ đó giảm thiểu tình trạng đuối nước, xâm hại nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến “Phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em tỉnh Bình Thuận năm 2022”

Sáng ngày 26/5/2022, Tại điểm cầu trung tâm có sự tham dự của đồng chí Trần Thị Hoà Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Trương Văn Tiến – Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Chuyên nghiệp và Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Cán bộ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đồng chí Trần Anh Minh – Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh và các đồng chí ủy viên Hội đồng Đội tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Hoà Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Chương trình tư vấn trực tuyến “Phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em tỉnh Bình Thuận được diễn ra tại 11 điểm cầu trên toàn tỉnh, với hơn 3.000 em đội viên, học sinh tham gia. Với chủ đề “Không đuối nước – Chống xâm hại”, các em đội viên, học sinh đã được tư vấn về: công tác truyền thông giáo dục, tư vấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em thông qua các câu hỏi, tình huống do các em đặt ra và sẽ được tổ tư vấn giải đáp; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống  đuối nước, xâm hại trẻ em, và sử dụng mạng xã hội an toàn, nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của Đoàn thanh niên.

Thông qua Chương trình, với những kinh nghiệm, phương pháp của các chuyên gia đã phần nào giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, Chương trình còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là công tác phòng chống đuối nước và xâm hại ở trẻ em.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ