TIN HOẠT ĐỘNG

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 24/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai học tập chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Tham dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn, hơn 200 đồng chí Ủy viên BCH các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc các các huyện, thị, thành đoàn.

Tại hội nghị, cán bộ Đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Lý luận - Chính trị khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của chuyên đề như: các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay trong đoàn viên thanh niên; Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2022; …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, không thể thếu đối với cán bộ Đoàn, và đoàn viên thanh niên; đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn sau hội nghị quán triệt của tỉnh, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức học tập, triển khai, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên; đưa nội dung chuyên đề vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của các đơn vị; đối với các cá nhân cần xây dựng kế hoạch thực hiện, liên hệ các nội dung trong chuyên đề để đề ra các giải pháp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

 

Thông qua Hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ