TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh

Tính đến ngày 9/4/2022, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Nam và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh.

Nhìn chung, các đơn vị đều bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để chuẩn bị chu đáo, bài bản cho việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực.

Một trong những ưu điểm được đánh giá cao, đó là đại hội Đoàn huyện Hàm Thuận Nam và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nhiều nội dung quan trọng, trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tiễn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn trong nhiệm kỳ mới mang tính thực tiễn cao.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ ban chấp hành đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, được trẻ hóa và trình độ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống cách mạng; đạo đức, lối sống; pháp luật cho thanh thiếu nhi. Tăng cường đổi mới nội dung và hình thức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoài bão của thanh niên, thực hiện tốt 3 phong trào hành động cách mạng; 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng trong tổ chức, đơn vị.

Các đại hội điểm cấp huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, trang trọng, vui tươi, phấn khởi là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ