TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh đoàn Bình Thuận được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm (từ năm 2017 đến cuối năm 2021) cho 966 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Tỉnh Đoàn là 1 trong những các cơ quan, doanh nghiệp vinh dự được công nhận danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận có trụ sở nằm trên con đường Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Đây là một trong những đoạn đường giao thương, bộ mặt văn hóa, kinh tế xã hội của địa bàn thành phố. Với mục tiêu xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận đề ra mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc văn minh, tiến bộ không chỉ trong văn hóa giao tiếp, ứng xử mà còn là văn hóa văn minh nơi công sở. Phát huy văn hóa từ cá nhân để xây dựng một tập thể văn hóa chuẩn mực từ đạo đức, lối sống đến tinh thần thái độ làm việc của cán bộ Đoàn. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của một tập thể đơn vị.

Được tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị có những đổi mới tích cực trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và xét công nhận cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận là “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực hết mình mà tập thể Lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận đã thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phấn đấu có những giải pháp sáng kiến mới trong việc xây dựng Cơ quan văn hóa với tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là phải phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự đi vào cuộc sống, đem lại nhiều kết quả thiết thực.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ