TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh đoàn Bình Thuận lãnh đạo tổ chức thành công đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong 2 ngày 22 - 23/01/2022, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, đảm bảo tiến độ thời gian đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Ruộng

3 đơn vị đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở của tỉnh gồm: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh (khối địa bàn dân cư); Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc (khối trường học); Đại hội đại biểu Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bình Thuận, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (khối cơ quan, doanh nghiệp).

 

Quá trình tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở cho thấy, nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các Đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử và sát với tình hình thực tiễn. Không khí các đại hội điểm của các Đoàn cơ sở diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đoàn và quy chế bầu cử trong Đoàn. Công tác tổ chức đại hội đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hàm Thuận Bắc

Thành công của đại hội điểm cấp cơ sở là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy để chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận; hướng dẫn công tác nhân sự, công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo, cán bộ các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn theo dõi cơ sở và thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm của các cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cho các đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên cấp huyện và cơ sở. Đây chính là tiền đề để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, đảm bảo hoàn thành trước 15/4/2022.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ