TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh Đoàn Bình Thuận và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Thuận ký kết “Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025”

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, sáng ngày 30/12/2021 Tỉnh đoàn Bình Thuận và sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức ký kết “Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025”.

          Tham dự Chương trình ký kết có đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận; đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh; đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện các phòng, Ban chuyên môn của hai đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận phát biểu trao đổi một số vấn đề với phía Tỉnh đoàn Bình Thuận

 

Đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh đại diện phía Tỉnh đoàn Bình Thuận phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Quyền Trưởng Ban Phong trào đọc qua dự thảo chương trình

 

          Theo Chương trình ký kết giai đoạn 2021 – 2025, hai ngành sẽ tập trung các hoạt động phối hợp tập trung vào 5 nội dung giải pháp chủ yếu gồm:

(1) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN; vai trò của thanh niên trong việc làm chủ KH&CN, tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

(2) Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ thanh, thiếu nhi tiếp cận và làm chủ KH&CN như: hỗ trợ thanh, thiếu nhi tìm hiểu, khám phá khoa học, công nghệ; định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực KH&CN; tổ chức các sự kiện, hoạt động khoa học, công nghệ cho thanh, thiếu nhi; hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong thanh niên.

(3) Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

(4) Tổ chức các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ.

(5) Tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; phát triển đội ngũ trí thức trẻ.

          Qua chương trình phối hợp, hai ngành hy vọng sẽ tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Khoa học & Công nghệ các cấp trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ. Phối hợp kiểm tra, đánh giá triển khai thực hiện tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên. Hằng năm, hai bên sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời thống nhất kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 tin tưởng sẽ là đòn bẩy để phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Quốc Hùng - BPT


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ