TIN HOẠT ĐỘNG

“Lẽ sống” của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân tộc, với Đảng.

Tối 15.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước, khắc họa lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, chủ đề của chương trình "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên" đã nêu bật được tinh thần lớn lao, lý tưởng của thanh niên Việt Nam đối với đất nước; nêu cao nhận thức, trách nhiệm phải kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò rường cột của nước nhà, góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, khẳng định “Lẽ sống” của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân tộc, với Đảng.

"Tôi tin rằng, trong mỗi bạn trẻ đều có mong muốn mạnh mẽ hướng về lẽ sống cao đẹp, mang hết sức mình góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp", Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói.

-----------------------------

Chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” được thể hiện với định dạng nghệ thuật tổng hòa, lồng ghép các hình thức ca, vũ, kịch phối kết hợp với trình diễn công nghệ hiện đại khắc họa những lát cắt về thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của thanh niên Việt Nam nhiều thế hệ đặc biệt là lực lượng thanh niên đương đại. Qua đó, khán giả thấy được dòng chảy Lẽ sống và Khát vọng xuyên suốt đồng hành cùng lịch sử đất nước, đặc biệt là những thành tựu và cả một số hạn chế của tuổi trẻ hôm nay, khẳng định tôn vinh chân giá trị trường tồn: KHÁT VỌNG, LẼ SỐNG của thanh niên Việt Nam chính là con đường để những người trẻ tuổi góp sức chung tay dựng xây, phát triển nước nhà.

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ