TIN HOẠT ĐỘNG

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2020 – 2021 lần đầu tiên đến với học sinh tỉnh Bình Thuận

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là mục tiêu phấn đấu của hầu hết các bạn học sinh ở bậc Trung học phổ thông, đây là danh hiệu cao quý mà các bạn học sinh trung học phổ thông luôn nỗ lực, phấn đấu để đạt được trong quá trình học tập và tham gia các phong trào rèn luyện trên 03 lĩnh vực đó là: học tập, thể lực và đạo đức.

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2020 – 2021

Năm học 2020 – 2021, lần đầu tiên học sinh tỉnh Bình Thuận vinh dự và tự hào khi được Trung ương Đoàn xét chọn và công nhận danh hiệu“Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương cho 04 học sinh tiêu biểu đạt. Các bạn đều là những tấm gương xuất sắc trên tất cả các mặt, không chỉ học giỏi, có sức khỏe tốt, đạo đức tốt mà còn là những gương mặt luôn xung kích, tính cực tham gia trong các phong trào Đoàn tại các trường và địa phương.

 

Chúc mừng 04 gương mặt tiêu biểu của chúng ta!  


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ