TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ, toàn diện về internet, mạng xã hội và kỹ năng để thực hành an toàn mạng cho đoàn viên, ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn cấp xã chuyên đề “Vai trò của Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng. Tham gia có 140 đồng chí là cán bộ Đoàn cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói chung, Internet và các mạng xã hội nói riêng phát triển rất mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và sinh hoạt của người dân, nhất là giới trẻ.

Đặc biệt, nếu không có đủ kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức, thái độ, hành vi và lối sống của mỗi bạn trẻ. Hiện nay, không ít bạn trẻ “sống ảo” vì mục đích “câu like, câu view” có thái độ, hành vi không phù hợp, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục,… thậm chí là vi phạm pháp luật.

Tại buổi tập huấn, các học viên được đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc  trên mạng xã hội đối với  thanh, thiếu nhi; cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng, của Đoàn; bên cạnh đó, đại biểu còn được hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, sinh hoạt, hội họp thông qua hệ thống mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh và là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ….

 

Qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản trong việc nhận định những thông tin xấu, độc trên mạng internet, từ đó tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ