TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về ASEAN

Ngày 23/11/2021, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác cán bộ Đoàn cấp xã năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức tập huấn 02 chuyên đề “Nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về Cộng đồng ASEAN” và Hội nhập quốc tế - những thời cơ, thách thức, yêu cầu đối với hoạt động đối ngoại của Việt Nam cho 139 đoàn viên, thanh niên là Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp xã.

Tại chương trình tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên đã nghe báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày về những vấn đề như thách thức, cơ hội khi tham gia vào cộng đồng ASEAN, vị thế, vai trò của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng này như thế nào,…đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp như hiện nay thì cộng đồng ASEAN đã có những giải pháp và thực hiện giải pháp như thế nào để bảo vệ quyền lợi chung của các nước trong cộng đồng.

 Đồng thời, cũng tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trình bày những thời cơ, thách thức, yêu cầu đối với hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó với vai trò tinh thần xung kích tình nguyện của mình lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tận dụng những cơ hội đó như thế nào và có những giải pháp như thế nào khắc phục các hạn chế để công tác đối ngoại tỉnh Bình Thuận nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung được nâng cao, sánh ngang cùng các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ