TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề “Phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên thanh niên” năm 2021

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện hóa những ý tưởng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong đoàn viên thanh niên để xây dựng các ý tưởng, giải pháp trong hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Vào ngày 22/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức lớp tập huấn trực tuyến chuyên đề “Phương pháp tư duy sáng tạo” cho 139 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh với sự định hướng của báo cáo viên Nguyễn Thanh Thà – Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam.

Tại lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên được trang bị nhiều kiến thức: khái niệm cơ bản về tư duy sáng tạo, vai trò của tư duy sáng tạo, các phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo, hãy hành động, cân bằng giữa thực tế và lý tưởng để các đoàn viên thanh niên mạnh dạn thực hiện những ý tưởng mới vào thực tiễn, đồng thời, học viên có cơ hội trao đổi thảo luận những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực rèn luyện tư duy sáng tạo cũng như kinh nghiệm trong việc rèn luyện tư duy sáng tạo.

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn đoàn viên, thanh niên, trong tham gia xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Yến Phi


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ