TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra chuyên đề năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn

Căn cứ Kế hoạch số 402 -KH/TĐTN–XDĐ ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra chuyên đề năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn”; Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập các tổ kiểm tra chuyên đề Chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác đoàn viên; kết quả đã kiểm tra được 08/08 Đoàn phường, xã (thuộc Huyện đoàn Bắc Bình, Hàm Tân; Tánh Linh; Thành đoàn Phan Thiết). Tại các buổi kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo kết quả các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch số 402 -KH/TĐTN–XDĐ ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra chuyên đề năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn”. Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đánh giá kết quả hoạt công tác Chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác đoàn viên tại các cơ sở Đoàn được kiểm tra như sau:

Chương trình Rèn luyện đoàn viên: căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên đăng ký phù hợp đặc thù, điều kiện từng đối tượng; các hình thức triển khai đăng ký sáng tạo, phù hợp với tình hình tại cơ sở. Các cơ sở Đoàn, triển khai cho đoàn viên thanh niên đăng ký bằng sổ, bằng phiếu cá nhân, bằng phiếu chung theo tổ, nhóm…; đồng thời, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện. Số cơ sở đoàn được kiểm tra đã tổ chức cho đoàn viên đăng ký/tổng số cơ sở Đoàn: 08/08 đơn vị; số lượng đoàn viên đăng ký/tổng số đoàn viên (tính cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn): 1.041/1.041 đạt 100%. Công tác kiểm tra được các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiến hành định kỳ 6 tháng hoặc kiểm tra chuyên đề. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở Đoàn đã triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai phiếu đăng ký Chương trình Rèn luyện đoàn viên đến đoàn viên.

Công tác phát triển đoàn viên:  Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) cũng như tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn. Các hình thức tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chú trọng như: bằng áp phích, băng rôn; thông qua các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đoàn như đài phát thanh … được tổ chức đạt kết quả. Ngoài ra, thông qua những hoạt động trãi nghiệm, những việc làm thiết thực của tổ chức Đoàn như “Ngày hội thanh niên”, “Ngày đoàn viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; các hoạt động xã hội khácđã giúp cho thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tham gia tổ chức Đoàn; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn, giúp thanh niên thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục và thông qua hoạt động thực tế; các cơ sở Đoàn tập trung rà soát thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn thanh niên đảm bảo các yêu cầu để kết nạp đoàn viên mới. Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên mới tại các chi đoàn thôn, khu phố kết quả còn hạn chế, chủ yếu nguồn phát triển từ học sinh và bộ đội lên đường làm nghĩa vụ; công tác đoàn vụ, đoàn tịch một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh:

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ