TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Ngày 18/11/2021, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022” hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh Đoàn có đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn; đại diện Thường trực các đoàn trực thuộc; tham dự tại điểm cầu cấp huyện có Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn.

Trong 3 năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoạch, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị. Sau khi được triển khai, phố biến từ huyện đến cơ sở, nhận thức bản lĩnh chính trị của cán bộ Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trong thời gian qua được nâng cao rõ rệt. Bản lĩnh chính trị của thanh niên được hình thành từ nền tảng giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong môi trường thực tiễn thông qua các việc làm cụ thể như: tăng cường học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, giúp từng bước hình thành ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân và xã hội từ đó hình thành nên lớp thanh niên có đầy đủ kĩ năng, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu đến từ các đại biểu, các ý kiến chủ yếu xoay quanh các công tác phát hiện, đào tạo nguồn tuyển dụng cán bộ Đoàn, công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn,…qua đó các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy Đảng từ cấp Trung ương, cấp tỉnh tới cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn tốt hơn, nhất là vấn đề bố trí cán bộ, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời bổ sung chỉ đạo công tác thanh niên tại địa phương.

Thanh Xuân 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ