TIN HOẠT ĐỘNG

Image

Tổ chức tập huấn chuyên đề “Phương pháp tư duy sáng tạo trong công việc và các yếu tố cấu thành tư duy sáng tạo cá nhân”

  • Nguyễn Bích Anh Thư
  • /
  • 4.10.2022 - 10:44

Vào sáng ngày 04/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức lớp tập huấn trực tuyến chuyên đề “Phương pháp tư duy sáng tạo trong công việc và các yếu tố cấu thành tư duy sáng tạo cá nhân” cho hơn 50 cán bộ Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện hóa những ý tưởng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong đoàn viên thanh niên để xây dựng các ý tưởng, giải pháp trong hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ