HIẾN KẾ CHO ĐOÀN

HIẾN KẾ CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

"Tổ chức nhiều hoạt động tiếp lửa, có cảm tình và nhiệt huyệt tham gia các hoạt động đoàn cho thanh niên"

 

" Các cấp bộ đoàn cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc chỉ đạo, định hướng cho tổ chức đoàn hoạt động; khắc phục tình trạng hành chính hóa, chạy theo chỉ tiêu, thành tích; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp với từng đối tượng"

"Tăng cường kết nối công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên gắn với thế mạnh của từng địa bàn"

 


Các tin khác