HIẾN KẾ CHO ĐOÀN

Giáo dục đạo đức truyền thống cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động đoàn

 1. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên hiện nay

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở từ thực tiễn cuộc sống đến với thanh niên. Phát huy tốt những thế mạnh ưu điểm nổi trội của thanh niên đó là: có nhận thức tốt, có kiến thức chuyên sâu rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, mạnh dạn tham mưu với cấp ủy Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tích cực vào việc chung tay xây dựng Nông thôn mới hiện nay.

 

Thứ hai, tổ chức Đoàn hướng thanh niên tới nhữngphẩm chất cần có của người lao động mới để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: chủ động, tự giác, tự trọng, khiêm tốn, có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, thạo việc, sáng tạo, quan tâm đến năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tư duy kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ mới, có kĩ năng giao tiếp xã hội, thích ứng nhanh với môi trường hiện đại mới... Đồng thời, thanh niên cần tham gia với trách nhiệm cao nhất trong việc học tập văn hóa, học nghề và nỗ lực lập nghiệp cho chính bản thân mình để mỗi thanh niên phải thực sựgiỏi ít nhất một nghề hoặc trong một lĩnh vực “nhất nghệtinh, nhất thân vinh”, đó cũng là trực tiếp tham gia pháttriển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêucầu phát triển kinh tế theo hướng năng suất, chất lượng,hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, phụcvụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thứ ba, tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác GDĐĐ cho thanh niên thông qua những bài học từ thực tiễn cuộ csống, từ sự gương mẫu của ông bà; tổ tiên dòng họ, củacác bậc phụ huynh, của thầy cô giáo, của cán bộ đảngviên, của các nhà lãnh đạo các cấp và chính các gươngthanh niên tiêu biểu trên khắp lĩnh vực. Qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, truyền thống phải lấy mục đíchgiáo dục nâng cao đạo đức, thuần phong mĩ tục tốt đẹpcho thanh niên trong thời kì hội nhập. Ngoài ra, GDĐĐ cho thanh niên cần tập trung vào những đức tính hiếu thảo với bố mẹ, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ;sống đẹp, sống có ích, sống trọng tình nghĩa với bạn bè đồng nghiệp...; đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích kỉ, hẹp hòi chạy theo những danh lợi trước mắt, đồng tiền, coi thường luân thường đạo lí trong thanh niên; tăng cường lấy cái hay, cái tốt, đẩy lùi cái xấu thông qua các hoạt động như: nêu gương, biểu dương, tôn vinh, vinh danh các gương điển hình tiên tiến; thông qua các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện... để từng bước hình thành lối sống đẹp trong thanh niên.

Thứ tư, tổ chức Đoàn luôn quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe, thể chất cho thanh niên, tạo cho thanh niên cósân chơi bổ ích, đa dạng hóa hình thức như: học kì quân đội; tăng cường luyện tập thể dục, thể thao trong thanh niên; xây dựng và củng cố các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, thể chất, tổ chức thêm nhiều cácloại hình ca múa nhạc, vui chơi giải trí lành mạnh trongthanh niên.; lập các đề án thu hút mọi nguồn lực xã hội hóa để xây dựng ngày càng nhiều các khu vui chơi giải trí, nhàvăn hóa thiếu nhi dành cho đối tượng là thanh thiếu niên.

Thứ năm, tổ chức Đoàn phải là trung tâm trong việc xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ thanh niên trong việc xây đắp niềm tin và hoài bão lí tưởng cho thế hệ trẻ hiện nay. Tổ chức Đoàn sẽ không thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nếu như không có sự hỗ trợ của gia đình và các tổ chức khác trong xã hội. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽt rong việc tổ chức, giáo dục và giúp đỡ thanh niên, tổchức các hoạt động sáng tạo, tạo ra các sân chơi lànhmạnh thu hút thanh niên tham gia.Với những yếu tố đó có thể khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng thanh niên Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội thuận lợi để tự khẳng định bảnthân, cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện rõ vai trò là “người bạn đồng hành” đầy tin tưởng của thanh niên để tập hợp và phát huy hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên, thực hiện trách nhiệm của một lực lượng tiên phong của đất nước.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên hiện nay

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tổ chức sâu rộng, đa dạng và thiết thực hơn các hoạt động bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; kết hợp với việc tổ chức nhiều hơn, phong phú hơn các sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sáng, lành mạnh; các hoạt động, các sân chơi gắn liền với học tập và nghiên cứu khoa học để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên được rèn luyện và phát triển toàn diện. -

Thứ hai,các cơ sở Đoàn và các xã, phường, thị trấn đoàn, đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc cần chủ động và sâu sát hơn nữa trong việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú, giới thiệu cho các Chi bộ, xã - thị trấn Đoàn và Đảng ủy địa phương để phát triển Đảng, đặc biệt là tăng cường các hoạt động tình nguyện như tháng thanh niên và chiến dịch mùa hè tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; thứ bảy tình nguyện để các bạn thanh niên có cơ hội để thể hiện mình; phấn đấu hơn nữa, tích cực trong công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào.

Thứ ba, tổ chức Đoàn với sự tiếp cận nhanh chóng với những tiến bộ khoa học đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nhờ đó mà công tác tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên ngày càng thuận lợi, việc sử dụng facebook và zalo và các ứng dụng chat giúp cho việc giáo dục truyền thống hiệu quả hơn, gương người tốt, việc tốt những hành động đẹp; những ứng xử văn hóa, giáo dục truyền thống các ngày lịch sử và ngày truyền thống Đoàn - Hội - Đội được các bạn thanh niên có thể đăng tải và đưa lên các trang mạng xã hội để tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình và qua đó cũng là một kênh giáo dục truyền thống hữu hiệu và nhanh chóng đáp ứng được tốt công tác tuyên truyền đạo đức cho thanh niên.

Thứ tư, bản thân mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn có ý thức phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ khi tự ý thức, tự đề ra mục tiêu phấn đấu cho chính mình chúng ta mới có thể chủ động phấn đấu, tránh xu hướng thụ động, phát triển năng lực bản thân. Đoàn viên thanh niên phải luôn trau dồi ý thức học tập, học đi đôi với hành và tiếp cận, làm chủ tri thức, công nghệ mới. Bên cạnh đó, cần có ý thức rõ ràng về việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc.

Thứ năm, Đoàn Thanh niên ấn định hàng năm tổ chức các đợt kết nạp Đảng vào các dịp lễ, những ngày kỉ niệm quan trọng như: Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 15/10, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10… Căn cứ vào đó, Đoàn Thanh niên huyện, thị xã, các Chi bộ và các Liên chi đoàn sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, giới thiệu cũng như hoàn thiện hồ sơ của đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, giáo dục về truyền thống, đạo đức cách mạng đồng thời giúp cho các đảng viên trẻ và đoàn viên thấy được ý nghĩa của
ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thanh niên Việt Nam ngày nay nói chung ngày nay sinh ra trong môi trường hoà bình, có điều kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện. GDĐĐ truyền thống là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lí tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho thanh niên, đồng thời cũng huy động được các lực lượng xã hội tham gia giáo dục thanh niên. Đây là việc làm hết sức cấp bách, có vai trò cực kì to lớn đối với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và sự phát triển hoàn thiện nhân cách của thế hệ thanh niên Việt Nam.

 

Bùi Lê Hoàng Nghĩa

Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX La Gi


Các tin khác