HIẾN KẾ CHO ĐOÀN

Image

HIẾN KẾ CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • Tỉnh Đoàn Bình Thuận
  • /
  • 3.8.2022 - 7:51

"Việc sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, tổ chức các hoạt động là cần thiết nhưng cần tiết chế và sử dụng phù hợp. Tình trạng hoạt động nào cũng thực hiện trực tuyến, online nhiều thì dẫn đến tâm lý phụ thuộc mạng, ù lỳ khi có các hoạt động trực tiếp"