TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG - ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “LỚP HỌC THÔNG MINH”

Bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, vừa qua Chi đoàn Phòng Cảnh sát môi trường – Đoàn Thanh niên Công an tỉnh  thực hiện mô hình "Lớp học thông minh", qua đó trao tặng 04 smart tivi và hỗ trợ kinh phí lắp đặt cho trường tiểu học Hàm Cần 1, huyện Hàm Thuận Nam, tổng giá trị 40 triệu đồng. 

Đây là mô hình ý nghĩa, thiết thực đối với giáo viên và học sinh trường tiểu học Hàm Cần 1 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo cơ hội cho các em học sinh được tiếp cận gần hơn với các nguồn học liệu số.

 


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ