TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức triển khai 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tại hội nghị, các cán bộ, đoàn viên thanh niên BCH Quân sự tỉnh đã được truyền đạt nội dung của 02 chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị là dịp để nâng cao nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau hội nghị, Đoàn Thanh niên Quân sự tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tại cơ sở; đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 và các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, Đoàn vào sinh hoạt chi đoàn, các buổi chào cờ đầu tuần của đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ