TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Tuổi trẻ Cao đẳng Cộng đồng tham gia bảo vệ biển đảo

Trong khuôn khổ hoạt động Chiến dịch mùa hè xanh năm 2022, Ban Thường vụ đoàn trường đã tổ chức vẽ tranh tuyên truyền chủ quyền biển đảo tại bờ kè.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ