TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác

Ngày 01/10/2022, tại phòng họp cơ quan Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề: Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân cho 100 cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Bằng - Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao đổi những nội dung cốt lõi của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.  Đồng thời, liên hệ thực tiễn đến các sự kiện, xu hướng đang diễn ra tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức và hành động của thế hệ trẻ hiện nay. Đặt ra những vấn đề cần suy nghĩ về việc bồi dưỡng, xây dựng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước trong mỗi đoàn viên thanh niên.

 

Thông qua hội nghị, cán bộ đoàn, đoàn viên các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nỗ lực trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong huyện tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên của các đơn vị; đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 và các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, Đoàn vào sinh hoạt chi đoàn, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ