TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 8/6/2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Hội nghị có 55 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, đoàn viên ưu tú của 12 cơ sở Đoàn trực thuộc. 

Tại hội nghị, đã tập trung thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP lần thứ XIV giai đoạn 2022-2027, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, các đại biểu dự hội nghị nhất trí về tiêu đề, bố cục dự thảo các báo cáo. Riêng về nội dung các báo cáo, các ý kiến đã góp ý về hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, đề xuất thêm một số giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027. 

Sau hội nghị, các ý kiến góp ý tại Đại hội đều được Cơ quan chính trị tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp báo cáo; đồng thời, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn BĐBP tỉnh để tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, chiến sĩ đoàn viên trong toàn tỉnh. 


Ngoài ra trong tháng 4 các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, trong Đại hội đã tổ chức thảo luận, góp ý vào các văn kiện cấp trên. Các ý kiến đóng góp đã được cơ quan chính trị tiếp thu và hoàn chỉnh tại báo cáo góp ý văn kiện cấp trên.


Cũng tại đại hội đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày  08/6 /2022, đại hội tiếp tục tổ chức cho các đại biểu tham dự hội nghị góp ý vào văn kiện đại hội đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Xuân Quang - BĐBP tỉnh


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ