TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Thiết thực các hoạt động hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020) và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, được sự định hướng của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an phát động đến các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên tham gia Ngày hội đọc sách, Hội sách “online” và phát động cuộc thi “Mỗi tuần 01 cuốn sách – Cùng chia sẻ cảm nhận”.

Ngoài các đầu sách được trang bị, bổ sung thường xuyên tại “Tủ sách thanh niên” về các chủ đề như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; về Đảng, Nhà nước; về an ninh trật tự trong nước và quốc tế; sách về văn học, pháp luật, nghiệp vụ... Đợt này, các cơ sở đoàn tiếp tục bổ sung nhiều đầu sách liên quan đến những điển hình, những gương người người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự… qua đó, đoàn viên có nhiều tài liệu cho công tác tra cứu, tham khảo phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng định hướng Ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo từng chủ đề, triển khai các mô hình đọc phù hợp trong thời điểm dịch Covid -19 như: mỗi ngày một cuốn sách, mỗi ngày một mẩu chuyện, 30 phút đọc mỗi ngày, đọc sách online, sinh hoạt đoàn online,…; tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia Hội sách “online” do Cục xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên địa chỉ website: Book365.vn....

Cuộc thi “Mỗi tuần 01 cuốn sách – Cùng chia sẻ cảm nhận” được phát động là điều kiện để đoàn viên công an phát triển phong trào đọc sách, nâng cao ý thức về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, và tạo sự gắn kết xem sách như người bạn để cùng chia sẽ và cảm nhận.

Trong thời gian đến, các cấp bộ đoàn trong Công an tỉnh tiếp tục bổ sung cập nhật các đầu sách mới; chủ động trong việc vận động, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hướng đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi ít có điều kiện đọc sách... với mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng, định hướng xu hướng đọc sách lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên. Đồng thời, là dịp để mỗi đoàn viên công an nâng cao ý thức, văn hóa tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ