TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Tuổi trẻ Quân sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức

Hưởng ứng Ngày pháp luât Việt Nam năm 2021, thời gian qua, Đoàn TN Quân sự các cấp triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã góp phần trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong LLVT Bình Thuận.

Trong đó, tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam tập trung tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự; Pháp luật hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; ...Bên cạnh đó, đăng tải các infographics tuyên truyền các nội dung trên trang fanpage của Quân sự; tổ chức giao lưu văn nghệ với chi đoàn địa bàn dân cư; tổ chức xem thời sự vào mỗi buổi tối;...