TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh triển khai học tập trực tuyến Luật Thanh niên năm 2020

 Việc triển khai học tập, quán triệt Luật Thanh niên năm 2020 là nội dung trọng tâm được xác định trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân sự tỉnh năm 2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh đã triển khai học tập Luật Thanh niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 100% đoàn viên thanh niên. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong Luật Thanh niên năm 2020, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong việc thực hiện những nội dung cốt lõi trong Luật Thanh niên 2020.

Một số hình ảnh khác:

 


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ