TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh triển khai học tập trực tuyến Luật Thanh niên năm 2020

Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh triển khai học tập trực tuyến Luật Thanh niên năm 2020 đến 100 % đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trong hệ thống.

Xác định việc học tập Luật Thanh niên năm 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong các cấp bộ Đoàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức học tập Luật Thanh niên năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo việc triển khai học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập Luật Thanh niên năm 2020, Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh đã triển khai học tập Luật Thanh niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 100 % đoàn viên thanh niên. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong Luật Thanh niên năm 2020, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong việc thực hiện những nội dung cốt lõi trong Luật Thanh niên 2020./.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ