TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII củ

Chiều ngày 18/9/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 18/9/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên và Bí thư, Chi hội trưởng các lớp trong toàn trường. Qua 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đoàn viên, thanh niên trường đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xác định nội dung để đoàn viên, thanh niên đăng ký “học tập” và “làm theo”.

Điểm nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã duy trình được một số mô hình tốt, cách làm hay, cụ thể, thiết thực như: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Vận động quyên góp, ủng hộ các có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập và rèn luyện; Tình nguyện chung sức vì cộng động, trong đó tổ chức tốt các Chiến dịch tình nguyện hè và tình nguyện tại chỗ; Tuổi trẻ Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện; quyên góp, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, thanh thiếu nhi ở vùng khó khăn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt…

Với những kết quả đã đạt được, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có gần 98 ĐVTN được công nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, có 646 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 941 đoàn viên được đạt danh hiệu đoàn viên ưu tú và có 48 sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để tiếp thực hiện Kế luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn – Hội trong toàn trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong 5 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ Đoàn – Hội; đổi mới nội dung, hình thức, nội dung hoạt động bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng cơ sở Đoàn trong toàn trường, chú trọng và làm chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ "học tập" sang "làm theo" Bác trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, nhằm giúp đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trong Nhà trường nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả. Trong ngày 19/9, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức Học tập, quán triệt về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Bí thư các Đoàn khoa, Chi đoàn  và chủ nhiệm các câu lạc bộ.

Tại chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội Nhà trường đã được nghe giới thiệu các nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh 1991); đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành Công cuộc đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái,…Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn – Hội và đoàn viên, thanh niên trong trường về đường lối chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Hình 1, 2: Các hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến.

          Hình 3: Trong 5 năm qua nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến học học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương.

          Hình 4: Đoàn viên, thanh niên trường lên đường tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19

          Hình 5, 6, 7: Cán bộ Đoàn – Hội trong toàn trường tham gia việc học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng.

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ