TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII củ

Chiều ngày 18/9/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 18/9/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên và Bí thư, Chi hội trưởng các lớp trong toàn trường. Qua 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đoàn viên, thanh niên trường đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xác định nội dung để đoàn viên, thanh niên đăng ký “học tập” và “làm theo”.

Điểm nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã duy trình được một số mô hình tốt, cách làm hay, cụ thể, thiết thực như: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Vận động quyên góp, ủng hộ các có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập và rèn luyện; Tình nguyện chung sức vì cộng động, trong đó tổ chức tốt các Chiến dịch tình nguyện hè và tình nguyện tại chỗ; Tuổi trẻ Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện; quyên góp, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, thanh thiếu nhi ở vùng khó khăn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt…

Với những kết quả đã đạt được, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có gần 98 ĐVTN được công nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, có 646 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 941 đoàn viên được đạt danh hiệu đoàn viên ưu tú và có 48 sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để tiếp thực hiện Kế luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn – Hội trong toàn trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong 5 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ Đoàn – Hội; đổi mới nội dung, hình thức, nội dung hoạt động bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng cơ sở Đoàn trong toàn trường, chú trọng và làm chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ "học tập" sang "làm theo" Bác trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, nhằm giúp đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trong Nhà trường nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả. Trong ngày 19/9, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức Học tập, quán triệt về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Bí thư các Đoàn khoa, Chi đoàn  và chủ nhiệm các câu lạc bộ.

Tại chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội Nhà trường đã được nghe giới thiệu các nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh 1991); đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành Công cuộc đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái,…Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn – Hội và đoàn viên, thanh niên trong trường về đường lối chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Hình 1, 2: Các hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến.

          Hình 3: Trong 5 năm qua nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến học học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương.

          Hình 4: Đoàn viên, thanh niên trường lên đường tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19

          Hình 5, 6, 7: Cán bộ Đoàn – Hội trong toàn trường tham gia việc học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng.

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

Image

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Sáng ngày 27/10/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chuyên đề Tuyên truyền, phổ biến các thông tin thời sự trên nền tảng mạng xã hội.


Image

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Ngày 08/9/2023, tại Hội trường Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề: " Kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận trong đoàn viên thanh niên"


Image

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phan Thiết tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần 2 năm 2023

Chiều ngày 22/7/2023, tại hội trường Trường Đại học Phan Thiết, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần 2 năm 2023 với chủ đề: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 


Image

Đại học Phan Thiết tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần 1 năm 2023

Ngày 20/4/2023, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phan Thiết tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần 1 năm 2023 với chủ đề: "Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về thắng lợi Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2023"


Image

Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, ngày 15/6/2023, Câu lạc bộ lý luận trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023, với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên và công tác Đoàn”.


Image

TUỔI TRẺ CÔNG AN BÌNH THUẬN TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, sáng ngày 11/6/2023 Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về Chủ quyền biển đảo Việt Nam tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc.


Image

TUỔI TRẺ CÔNG AN BÌNH THUẬN, TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023; Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Ngày 16/3/2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh và huyện Đoàn Tuy Phong tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới – biên cương tổ quốc tôi” năm 2023 tại huyện Tuy Phong.


Image

TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC "HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động Tháng Thanh niên 2023 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, từ ngày 17 - 19/3/2023, tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức hoạt động "Hành trình Tuổi trẻ với biển đảo quê hương" tại huyện đảo Phú Quý. 


Image

TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 9/7/2023, tại hội trường Huyện uỷ Phú Quý, trong khuôn khổ chương trình “Hành Quân xanh” đã tổ chức buổi tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam tại huyện đảo Phú Quý.


Image

Công an tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk

✅ Sáng ngày 21/7/2023, Đoàn công tác của Công tỉnh Bình Thuận do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.


TIN CƠ SỞ