TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Luật Thanh niên năm 2020.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Luật Thanh niên năm 2020 là nội dung trọng tâm được xác định trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh năm 2021. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều hình thức (thi “rung chuông vàng”, sinh hoạt chuyên đề, viết bài cảm nhận, thi tìm hiểu…) qua đó 100% đoàn viên các cơ sở Đoàn trực thuộc được tuyên truyền, quán triệt và tham gia học tập nghiêm túc.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Luật Thanh niên năm 2020.

Vừa qua, được sự định hướng của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động triển khai cho đoàn viên hưởng ứng, tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và học tập Luật Thanh niên 2020 bằng hình thức trực tuyến trong tháng 9/2021.

 

Bên cạnh việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực tiếp tục hướng dẫn, vận động đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ