TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Tuổi trẻ Công an tỉnh - Điểm cắt tóc thanh niên

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không lây lan vào trong lực lượng Công an tỉnh. Trong thời điểm này, dịch vụ cắt tóc trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 16, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tiếp tục triển khai mô hình "Điểm cắt tóc phòng, chống dịch Covid".

Tuổi trẻ Công an tỉnh - Điểm cắt tóc thanh niên

Đây là mô hình có ý nghĩa rất thiết thực, hiệu quả; cắt tóc đúng theo Điều lệnh Công an nhân dân; đồng thời, phát huy vai trò của đoàn viên Công an tỉnh trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ cán bộ chiến sỹ đang sinh hoạt, công tác tập trung.

Nguồn: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

 


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ