TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Image

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG AN CHÍNH QUY VỀ XÃ

  • Đào Hùng
  • /
  • 4.1.2023 - 15:0

Thời gian qua, thực hiện chủ trương tăng cường cho Công an xã, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Công an toàn tỉnh đã xung kích, tình nguyện và được bố trí về Công an các xã trên địa bàn tỉnh công tác. Quá trình công tác, nhiều Công an xã điều kiện cơ sở, vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ