Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Image

TRIỂN KHAI ĐỢT 1 - CHƯƠNG TRÌNH “HỌC SINH BÌNH THUẬN - NGHÌN HOA TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ” LẦN THỨ II, NĂM 2023”

  • Đào Hùng
  • /
  • 30.3.2023 - 10:33

Thiết thực kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023) , nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của học sinh Bình Thuận đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Chương trình “Học sinh Bình Thuận – Nghìn hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ” lần thứ II, năm 2023”.