News

Image

Đừng làm con nhộng trong tổ kén

  • Trương Ngô Quỳnh Trân
  • /
  • 4.10.2021 - 11:25

Đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chồng chất khó khăn và thách thức, một bộ phận cá biệt cán bộ, đảng viên bộc lộ tư tưởng sợ dịch bệnh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thu mình cầu an...

18 ĐƠN VỊ