Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Image

Tuyên dương Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc

  • Trương Ngô Quỳnh Trân
  • /
  • 19.10.2021 - 14:14

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư ngày 21/2/2005 về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Ngày 15/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc” năm 2021.

  

Text/HTML

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN